Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Rachunkowość i Finanse przedsiębiorstw. Ukończyła:

  • kurs kadry i płace w Stowarzyszeniu Księgowych w Białymstoku/ * /kurs kadry i płace w Akademii Moniki Smulewicz
  • liczne szkolenia w zakresie zatrudniania obcokrajowców oraz rozliczania czasu pracy pracowników.

Obecnie posiada ponad 6 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kadr i płac. Przede wszystkim jest kadrową, ale rozlicza również sprawy związane z ZUS dotyczące jednoosobowych działalności gospodarczych. Zagadnienia związane z prawem pracy, naliczaniem wynagrodzeń czy sprawami zasiłkowymi nie są jej obce. Stale poszerza swoją wiedzę o aktualne przepisy prawne by móc służyć pomocą naszym klientom.

Menu