Księgi handlowe.
Kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw

Współpraca z biurem księgowo-rachunkowym w zakresie pełnej księgowości firmy to optymalne rozwiązanie dla przedsiębiorców. Zespół Biura Rachunkowego UNIWERSUM w Białymstoku składa się z doświadczonych księgowych, dlatego – powierzając nam obsługę firmy w tym zakresie – mogą mieć Państwo pewność, że wszelkie wymagania formalne i ustawowe zostaną spełnione.

W ramach kompleksowych usług księgowych podejmujemy się między innymi:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującym prawem;
 • sporządzania sprawozdań finansowych, w tym:
  – bilansu,
  – rachunku zysków i strat,
  – rachunku przepływów pieniężnych,
  – zestawienia zmian w kapitale;
 • prowadzenia ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • prowadzenia ewidencji podatku od towarów i usług VAT;
 • ustalania wysokości zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzania okresowych deklaracji dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT);
 • sporządzania:
  – sprawozdań statystycznych do GUS,
  – deklaracji skarbowych, deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu;
 • rozliczania opłat środowiskowych;
 • prowadzenia ewidencji wyposażenia i środków trwałych oraz naliczania amortyzacji;
 • weryfikacji otrzymanych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym

W ramach usługi możemy również reprezentować firmę w urzędach, monitorować na bieżąco należności i zobowiązania oraz sporządzać raporty miesięczne i roczne.

OFERTA

Nasza oferta obejmuje między innymi:

 • prowadzenie ksiąg handlowych (tzw. pełną księgowość),
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • obsługę firm rozliczających się w ramach ryczałtu,
 • obsługę kadrowo-płacową,
 • reprezentację Klienta przed urzędami i instytucjami państwa: US, ZUS, GUS,
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • przygotowanie deklaracji podatkowych i ZUS,
 • kompleksowe prowadzenie rozliczeń VAT,
 • rozliczenia roczne PIT, CIT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań internetowych takich jak Panel Klienta, obsługujemy firmy z całej Polski.

rakieta png

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej

ikona png

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

infolinia png

Prowadzenie ksiąg handlowych

WSPÓŁPRACA

Zapraszamy do współpracy

W zakładce „Usługi” prezentujemy poszczególne zagadnienia, którymi na co dzień się zajmujemy. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami i kontaktu w celu umówienia się na spotkanie, podczas którego ustalimy szczegóły współpracy. Zachęcamy do kontaktu również, jeśli potrzebują Państwo niestandardowych rozwiązań, które nie są uwzględnione w ofercie. Cały czas się szkolimy, rozwijamy i rozszerzamy zakres usług – również w oparciu o zmieniające się potrzeby naszych Klientów.

księgowość współpraca
Menu